Webbutveckling

koooo_158563527Undervisningen i ämnet webbteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om internets historia, betydelse, terminologi och funktionalitet.
  2. Förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för webbplatser och webbapplikationer eller andra slags applikationer som bygger på webbtekniker.
  3. Kunskaper om de tekniker som används för att bygga webbplatser och webbapplikationer samt dessa teknikers vidgade roll inom annan mjukvaruutveckling.
  4. Kunskaper om tekniker för dynamiska webbplatser.
  5. Kunskaper om teckenkodning och förmåga att hantera olika standarder för teckenkodning.
  6. Förmåga att bygga webbplatser och webbapplikationer enligt standarder och riktlinjer för god praxis samt med god tillgänglighet för människor med olika förutsättningar.
  7. Kunskaper om applikationsarkitektur, inklusive separation av olika slags logik.
  8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt förmåga att göra etiska överväganden och reflektera över integritetsfrågor.
  9. Kunskaper om säkerhet och förmåga att identifiera och motarbeta attacker.

.